הצגה: הבית בקצה הרחוב

27/02/2019 | 00:00

הצגה מקסימה על פי הספר האהוב "דירה להשכיר".

מי ישכור את הדירה? ההצגה על יחסי שכנות טובה ,עזרה לזולת וחברות אמת.