הצהרת נגישות

מבוא

בשנת 1998 חוקק חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח-1998, אשר מכוחו הותקנו תקנות שונות המיועדות לשפר את איכות חייהם של אנשים עם מוגבלות, ולאפשר השתלבותם בחברה בשוויון ובכבוד, בנוחות ובעצמאות מרבית.

קבוצת מבנה (להלן: "הקבוצה") רואה באנשים עם מוגבלות לקוחות שווי זכויות, הזכאים לנגישות מלאה לנכסי ושירותי הקבוצה, כחלק מאסטרטגיה חברתית רחבה.

הקבוצה רואה בנושא קידום הנגישות בישראל, שילוב אנשים עם מוגבלויות ושיפור איכות חייהם ערך חשוב אותו היא מקדמת בדרכים שונות, החל מהנגשה פיזית של נכסיה והשירותים הניתנים בקשר עימם וכלה בתרומות (הן תרומות מבנים והן תרומות כספיות). הקבוצה משקיעה מאמצים רבים בכדי לספק לכל לקוחותיה שירות שוויוני, נגיש ומכובד. הקבוצה פועלת ומקדמת את נושא הנגישות בכל נכסי הקבוצה ברחבי הארץ ובשירות הניתן בקשר עימם, תהליך המלווה על ידי יועצי נגישות מקצועיים ובהתאם להוראות חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ”ח – 1998 והתקנות על פיו.

אתר אינטרנט נגיש

אתר אינטרנט נגיש הינו אתר שיאפשר לכל אדם עם כל סוג של מוגבלות לגלוש בו באותה רמה של יעילות והנאה ככל הגולשים ויסייע ליצירת שוויון הזדמנויות במרחב האינטרנטי לאנשים עם לקויות מגוונות ואנשים הנעזרים בטכנולוגיה מסייעת לשימוש במחשב.

הקבוצה מייחסת חשיבות רבה להתאמת אתר האינטרנט שלה כאמור לעיל בכדי לאפשר לכלל האוכלוסייה הזדמנות שווה ונגישה לשירות ולמידע והשקיעה מאמצים רבים להנגשת האתר על מנת לאפשר לאנשים עם מוגבלות לגלוש בצורה נוחה.

מידע על נגישות האתר

· אתר זה עומד בדרישות תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), תשע"ג -2013.

· האתר תואם את המלצות התקן הישראלי (ת"י 5568) לנגישות תכנים באינטרנט ברמת AA ואת המלצות מסמך WCAG2.0 מאת ארגון W3C.

· האתר מותאם לתצוגה בדפדפנים הנפוצים ולשימוש בטלפון הסלולרי.

· על מנת להבטיח חווית גלישה מיטבית עם תוכנת הקראת מסך, אנו ממליצים על שימוש בתוכנת NVDA העדכנית ביותר. בכל הנוגע לתוכנת קורא מסך NVDA מומלץ להשתמש בדפדפן פיירפוקס.

הסדרי נגישות בנכסים שבבעלות הקבוצה

בקבוצה קיימת תכנית עבודה רב שנתית שמטרתה הנגשת כלל נכסי הקבוצה. במסגרת התכנית, אשר הוכנה בהתאם להוראות חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח-1998 והתקנות שהותקנו מכוחו, מונגשים נכסי הקבוצה בכל רחבי הארץ. ההנגשה הפיזית מבוצעת תוך ליווי מטעם יועצי נגישות מקצועיים.

כך, בחניוני הקבוצה הפתוחים לציבור הרחב קיימים מקומות חנייה מסומנים לאנשים עם מוגבלות הזקוקים לחנייה ואלה סמוכים לפתחי הכניסה של המבנים. החניה לנכים בחניוני הקבוצה הינה ללא תשלום למשך 3 שעות.

מרבית חניוני הקבוצה מאוישים בשומר אשר יפתח את מחסום הכניסה והיציאה עם הצגת תו נכה מטעם משרד התחבורה ותעודה מזהה של בעל התג ואף ייתן כל מענה נדרש נוסף על מנת להקל על לקוחות עם מוגבלות.

בחניוני הקבוצה שאינם מאוישים ישנה אפשרות לפתיחת המחסום באמצעות הפעלה מרחוק וללא צורך בעזיבת הרכב, באמצעות פניה טלפונית וקבלת שירות אנושי. מספר הטלפון לצורך יצירת קשר לקבלת השירות מופיע באופן ברור על גבי שלט ייחודי (עם לוגו המסמן שירות נגיש) המוצב על עמוד מנפיק הכרטיסים הסמוך למחסום.

מרבית נכסי הקבוצה הונגשו באופן מלא ומפורטים ב"טבלת נגישות במבני קבוצת מבנה" (ראו קישור מטה)וחלקם בתהליך הנגשה כמפורט בתכנית העבודה המצויה בקבוצה לעניין זה.

הנגשת השירות ללקוחות הקבוצה

הנהלת הקבוצה רואה חשיבות רבה בהנגשת הנכסים והנגשת השירות ללקוחותיה, ולשם כך מנהלי ועובדי הקבוצה עוברים הדרכות בנושא נגישות השירות ונגישות בכלל, במסגרתן קיבלו העובדים כלים לשם מתן שירות נגיש והתנסו התנסות חווייתית במתן שירות נגיש. מטרת הדרכות אלו ליצור מודעות בקרב עובדי הקבוצה ומנהליה לעקרון הנגישות ולהקנות להם כלים מעשיים למתן שירות נגיש.

הנגשת מוקד טלפוני

נתב השיחות הטלפוניות הקיים במטה הקבוצה הונגש לטובת לקוחות עם מוגבלות והינו ללא מוזיקת רקע, בקצב איטי ובשפה ברורה. בנוסף וכאמור לעיל, עובדי הקבוצה ומנהליה עברו ועוברים הדרכות לשם מתן שירות נגיש.

מספר המוקד הטלפוני: 03-9070000.

קיים אמצעי חלופי ליצירת קשר עם המוקד הטלפוני כך שניתן לשלוח פקס למספר : 03-9070090

פניות בנושא נגישות בקבוצה

אנו נשמח לקבל פניות לקבלת מידע ו/או הצעות לשיפור בכל הקשור לנגישות בנכסי/ שירות הקבוצה. הנך מוזמן/נת ליצור קשר בכל עת עם רכזת הנגישות בקבוצה.

פרטי רכזת הנגישות

שם: עו"ד סיון מילוא.
כתובת אימייל [email protected]
טלפון: 03-9070123.
טלפון נוסף : 03-9070000